Từ điển Vn520 bản thử nghiệm

Từ điển Vn520 vẫn đang được chỉnh sửa.


  • Hạng mục đã tạm hoàn thành.
  • 01-12-2019 : Update dữ liệu từ Từ điển trích dẫn.
  • 02-01-2020 : Update dữ liệu từ 911查询.
  • 02-01-2020 : Update ngũ hành của từ.
  • 03-04-2020 : thử nghiệm tính năng tự động nhận biết tra từ Việt - Trung (Beta).
  • Từ mới sẽ được cập nhật liên tục.
  • Dự kiến.
  • Tiếp tục cập nhật và sửa nội dung
  • Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ email: lienhe@vn520.org

Vừa được xem: 役使影事彰善癉惡彭祖彭亨彩帶形象彖辭強記強行