- bất,phầu,phủ,phi,phu liễu -

♦ Phiên âm: (bùliǎo).