- nhân quả -

♦ Phiên âm: (rénguǒ).


♦1. quả có hạt (táo, lê...). , , .