- tiên cung -

♦ Phiên âm: (xiān gōng ).


(hvtd)♦Cung điện của thượng đế trên trời. ◇Quán Hưu : Tận hướng thiên thượng tiên cung nhàn xứ tọa, hà bất khước từ thượng đế hạ hạ thổ, nhẫn kiến thương sanh khổ khổ khổ , , (Dương xuân khúc ).
♦Chỉ hoàng cung. ◇Trang Quý Dụ : Mạc luyến lô biên túy, Tiên cung đãi thị lang , (Tống Thôi lang trung vãng sứ tây xuyên hành tại 使西).


Vừa được xem: ���������������教士臥內二元論