- miễn tô -

♦ Phiên âm: (miǎn zū,jū ).


(hvtd)♦Miễn khỏi đóng thuế. ☆Tương tự: miễn thuế .