- quang chiếu -

♦ Phiên âm: (guāng zhào ).


(hvtd)♦Chiếu sáng.
♦Soi sáng rực rỡ khắp nơi. ◇Quốc ngữ : Thiên minh địa đức, quang chiếu tứ hải , (Trịnh ngữ ).