- bất phàm -

♦ Phiên âm: (bù,fǒu fán ).


(hvtd)♦Không tầm thường, vượt hẳn người thường. ☆Tương tự: phi phàm . ★Tương phản: bình phàm , bình dong .