- giao hoan -

♦ Phiên âm: (jiāo huān ).


(hvtd)♦Giao hảo, kết hảo. ◇Quách Mạt Nhược : Khương Hồ đạo vũ a cộng âu ca, lưỡng quốc giao hoan a bãi binh qua , (Thái Văn Cơ , Đệ nhất mạc).
♦Cùng vui với nhau. ◇Kê Khang : Chỉ tửu doanh tôn, Mạc dữ giao hoan , (Tặng tú tài nhập quân ).
♦Nam nữ thành hôn hoặc hoan hợp. ◇Kim Bình Mai : Nhị nhân tựu tại viện nội đắng thượng xích thân lộ thể, tịch chẩm giao hoan, bất thăng khiển quyển , , (Đệ bát thập nhị hồi).