- sung sướng -

♦ Phiên âm: (chōng chàng ).


(hvtd)♦Đầy đủ thỏa thích. ◎Như: khí huyết sung sướng .


Vừa được xem: ������商业广告汗液唯識論求過於供唯物論唯我論求成唯心論