- khẩu đầu -

♦ Phiên âm: (kǒu tóu,tou ).


(hvtd)♦Trên miệng. ◇Lí Chí : Hung trung hữu sổ bách thiên văn tự, khẩu đầu hữu thập vạn thủ thi thư, diệc túc dĩ kinh thế nhi hãi tục , , (Dữ hữu nhân thư ).
♦Lời nói, ngôn ngữ. ☆Tương tự: biểu diện . ★Tương phản: nội tâm , hành vi , tư tưởng , thư diện . ◎Như: diện kết khẩu đầu giao, đỗ lí sinh kinh cức , ngoài mặt nói kết giao, trong lòng sinh gai góc.
♦Mùi vị (thức ăn, thức uống). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Phụng Thư đạo: Ngã tiền nhật đả phát nhân tống liễu lưỡng bình trà diệp cấp cô nương, khả hoàn hảo ma? (...) Bảo Thoa đạo: Khẩu đầu dã hoàn hảo : , ?(...): (Đệ nhị thập ngũ hồi) Phượng Thư nói: Hôm nọ tôi cho mang hai bình trà lá sang biếu cô, uống có ngon không? (...) Bảo Thoa nói: Vị cũng ngon đấy.