- quang thái -

♦ Phiên âm: (guāngcǎi).


.

(hvtd)♦§ Cũng viết là quang thái .
♦Ánh sáng, màu sắc. ◇Lưu Vũ Tích : Nguyệt lộ phát quang thái, Thử thì phương kiến thu , (Tân thu đối nguyệt kí Lạc Thiên ) Trăng lộ ra ánh sáng, Lúc này mới thấy thu.
♦Vẻ vang, vinh diệu.
♦Rực rỡ, hoa lệ.