- bàng tọa -

♦ Phiên âm: (páng,bàng zuò ).


(hvtd)♦Bị tội lây. § Ngày xưa vì liên hệ thân thích bạn bè với người phạm tội cũng bị liên đới xử phạt. § Cũng nói là liên tọa .