- tác nghiệp - tác nghiệp

♦ Phiên âm: (zuò,zuō yè ).


♦còn có nghĩa là bài tập về nhà.