- ai oán -

♦ Phiên âm: (āi yuàn ).


(hvtd)♦Bi ai oán hận. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Bách điểu khởi vô mẫu? Nhĩ độc ai oán thâm ? (Từ ô dạ đề ).