- tam hô -

♦ Phiên âm: (sān,sàn hū,xū ).


(hvtd)♦Ba lần reo hò chúc tụng. Chỉ sự chúc tụng vị thánh quân. Do điển vua Vũ Đế nhà Hán lên núi, nghe trong núi vang lên ba lần hô vạn tuế .