- tam giáo -

♦ Phiên âm: (sān,sàn jiào,jiāo ).


(hvtd)♦Nhà Hạ tôn sùng đức Trung , nhà Thương tôn sùng đức Kính , nhà Chu tôn sùng đức Văn , gọi là tam giáo .
♦Chỉ nội dung giáo học của nhà Nho, bao gồm: lục đức , lục hành , lục nghệ , gọi chung là tam giáo . ◇Từ Cán : Tam giáo bị, nhi nhân đạo tất hĩ , (Trung luận , Trị học ).
♦Ba tôn giáo hợp xưng, gồm Nho , Đạo Phật .