- vân đoan -

♦ Phiên âm: (yúnduān).


.


Vừa được xem: ������八大家八代定罪八仙八世������兩面兩院