- miễn trách -

♦ Phiên âm: (miǎn zé,zhài ).


(hvtd)♦Không bị trách phạt. ◇Chu Thư : Thái tổ đại duyệt, chư tướng nhân đắc miễn trách , (Hạ Nhược Đôn truyện ).