- can táo -

♦ Phiên âm: (gān,qián zào,sào ).


(hvtd)♦Khô khan, hanh. ★Tương phản: triều thấp , tư nhuận . ◇Quản Tử : Xuân tam nguyệt, thiên địa can táo , (Đạc địa ) Mùa xuân tháng ba, trời đất khô khan.