- miễn dịch -

♦ Phiên âm: (miǎn yì ).


(hvtd)♦Khỏi mắc bệnh, nhờ đã có kháng thể tự nhiên, gọi là tiên thiên miễn dịch , hoặc được chích ngừa, gọi là hậu thiên miễn dịch .