- gia thanh -

♦ Phiên âm: (jiā,jie shēng ).


(hvtd)♦Tiếng tốt, danh dự của gia đình. ☆Tương tự: môn phong .


Vừa được xem: ������膠體溶液������內地紗櫥