- y chu -

♦ Phiên âm: (yī zhōu ).


(hvtd)Y Doãn đời Thương và Chu Công đời Chu, hai bậc hiền tướng giúp vua trị nước.