- càn tượng, kiền tượng -

♦ Phiên âm: (gān,qián xiàng ).


(hvtd)♦Tượng trời. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Dạ quan càn tượng, Hán gia khí số dĩ tận , (Đệ bát hồi) Đêm xem tượng trời, (thấy) khí số nhà Hán đã hết.