- tam,tám dương huyền,huyện -

♦ Phiên âm: (Sān Yáng xiàn ).


♦Tam Dương


Vừa được xem: ���������八陣圖八角八珍������八大家八代定罪八仙