- tam,tám lũy,luật thủ -

♦ Phiên âm: (sān lěi shǒu ).


♦Cầu thủ đánh thành 3