- nhũ tuyến viêm,đàm,diễm -

♦ Phiên âm: (rǔxiànyán).


♦viêm tuyến sữa (thường thấy ở các bà mẹ đang cho con bú). , , , , , , . .