- bất tượng thoại -

♦ Phiên âm: (bù,fǒu xiàng huà ).


(hvtd)♦Không hợp tình lí, không bình thường.
♦Xấu xa không thể tưởng. ◎Như: giá nhân tham ô đạo thiết dạng dạng đô cán, thật tại bất tượng thoại , .