- can,kiền,càn táo tề,tễ -

♦ Phiên âm: (gān zào jì ).


♦chất chống ẩm