- tọa cốt thần kinh -

♦ Phiên âm: (zuògǔshénjīng ).


♦Thần kinh tọa