- nhân công trí năng -

♦ Phiên âm: (rén gōng zhì,zhī néng,nài ).


(hvtd)Nhân công trí năng : trí khôn nhân tạo (tiếng Anh: Artificial Intelligence).