- tang,táng táng phí,bỉ dụng -

♦ Phiên âm: (sāng zàng fèiyòng ).


♦Phí tổn mai táng