- tự hấp li tâm bơm - bơm ly tâm tự hút

♦ Phiên âm: (zì xī lí xīn bèng).


♦Máy bơm ly tâm tự hút