- trung,trúng cự li tái,trại bão,bào,bác - thi chạy cự li trung bình

♦ Phiên âm: (zhōng jùlí sài pǎo).


♦thi chạy cự li trung bình.
。anh ấy là quán quân thi chạy cự li trung bình