- xí nghiệp quản lí nhân viên,vân -

♦ Phiên âm: (Qǐyè guǎnlǐ rén yuán ).


♦Nhân viên quản lý xí nghiệp