- pháp chúc,thuộc,chú nam bộ lĩnh địa -

♦ Phiên âm: (fà zhǔ nánbù lǐngdì ).


♦Vùng đất phía nam thuộc Phá