- thượng,thướng cơ,ki,kì lữ khách hưu tức thất -

♦ Phiên âm: (shàng jī lǚkè xiūxí shì ).


♦Phòng nghỉ của khách đi máy bay