使 - sử tâm nhãn nhi -

♦ Phiên âm: (shǐ,shì xīn yǎn,wěn ér,ní ).


(hvtd)♦Dùng mánh khóe, giở thủ đoạn. ◎Như: tha nhất hướng tâm hung hiệp trách, hỉ hoan sử tâm nhãn nhi hại nhân , 使.