- nội bộ -

♦ Phiên âm: ( nèi,nà bù,pǒu ).


(hvtd)♦Bộ phận ở mặt trong. ★Tương phản: ngoại bộ .


Vừa được xem: 內部���