- thôi hoa vũ -

♦ Phiên âm: ( cuī huā yǔ,yù ).


(hvtd)♦Trận mưa giục hoa nở. Chỉ mưa xuân. ◇Hoa Ấu Vũ : Dạ thâm thác nhận thôi hoa vũ, Mộng giác kinh văn chiết trúc thanh , (Thứ vận khúc lâm xuân tuyết ) Đêm sâu lầm tưởng mưa xuân giục, Mộng tỉnh hoảng nghe gãy tiếng tre.


Vừa được xem: 催花雨遍體鱗傷堤潰蟻孔