- thạch thử -

♦ Phiên âm: (shí shǔ ).


(hvtd)Thạch thử : một giống thú giống như con thỏ, đuôi ngắn, mắt đỏ, lông đen, trắng hoặc vàng sẫm, hay phá hoại lúa, đậu.
♦Tên khác của lâu cô , một loại côn trùng thân tròn, có cánh, hai chân trước khỏe, hay đào đất, thích ăn củ non, làm hại mùa màng. § Còn gọi là thổ cẩu , lị cô .


Vừa được xem: 鼫鼠常任樹串兒樱挑花亮閃閃蹺蹊篙頭篙子珍饈