- quỷ kế đa đoan -

♦ Phiên âm: (guǐ jì duō duān ).


(hvtd)♦Mang lắm ý quái gở tinh ma hoặc muốn làm nhiều điều ác hại. ◇Tam hiệp ngũ nghĩa : Bạch phức phức nhất trương diện bì, ám hàm trứ ác thái, điệp bạo trứ hoàn tình, minh lộ trứ quỷ kế đa đoan , , , (Đệ tứ thập hồi).


Vừa được xem: 鬼計多端象煞有介事大漢極端班配光照厚味