- cách diện tẩy tâm -

♦ Phiên âm: (gé,jí miàn xǐ,xiǎn xīn ).


(hvtd)♦Thực lòng sửa lỗi, triệt để hối ngộ. ◎Như: tha quyết định cách diện tẩy tâm, tố cá cước đạp thật địa đích nhân , .