- chấn phục -

♦ Phiên âm: (zhèn,shēn fú,fù ).


(hvtd)♦Sợ hãi oai phong mà chịu khuất phục. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Hào lệnh tam quân: Như hữu hạ hương sát nhân gia kê khuyển giả, như sát nhân chi tội. Ư thị quân dân chấn phục : , . (Đệ tam thập nhất hồi) Truyền hiệu lệnh trong ba quân rằng: Ai dám vào làng giết gà chó nhà người ta, phải tội cũng như giết người. Bởi thế, quân dân đều sợ hãi chịu khuất phục.


Vừa được xem: 震服储油量困境储油构造困厄储冰块器傢俱困倦備案備數