- kê gian -

♦ Phiên âm: (jī jiān ).


(hvtd)Kê gian : hành vi cùng là đàn ông (nam tính) dâm dục với nhau. § Cũng gọi là nam phong .


Vừa được xem: 雞姦多敢尊師轟鳴浪爪子仔雞双吸离心泵壓電效