- trần,trận cốc,lộc,dục tử,tí lạn chi ma -

♦ Phiên âm: (chéngǔ·zilànzhī·ma).


♦thóc mục vừng thối; đồ vô dụng; chuyện vụn vặt nhạt nhẽo (ví với những thứ cũ mèm, vô dụng). .


Vừa được xem: 陳谷子爛芝麻惰性氣體麥冬芝蘭履險如夷並立