- phỉ trắc -

♦ Phiên âm: (péi,fěi cè,zè ).


(hvtd)♦Xót thương, buồn khổ. ◇Khuất Nguyên : Hoành lưu thế hề sàn viên, ẩn tư quân hề phỉ trắc , (Cửu ca , Tương Quân ) Gạt ngang dòng lệ hề chảy ròng ròng không thôi, thầm nhớ tới nàng hề buồn đau.


Vừa được xem: 陫側懸頭幹事保险业务处五四青年节打通