- bồi tọa -

♦ Phiên âm: (péi zuò ).


(hvtd)♦Ngồi bên cạnh tiếp đãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Nhật gian chí Giả Mẫu xứ Vương phu nhân xứ tỉnh hậu lưỡng thứ, bất miễn hựu thừa sắc bồi tọa, nhàn thoại bán thì , , (Đệ tứ thập ngũ hồi) Trong ngày hai lần đến thăm Giả Mẫu và Vương phu nhân, không khỏi lại phải ngồi tiếp, chuyện trò hồi lâu.


Vừa được xem: 陪坐保单审查处南朝保养保全保健費南天保乐县俚語南史