- chung minh đỉnh thực -

♦ Phiên âm: (zhōngmíngdǐngshí).


♦cuộc sống xa hoa (chuông đồng hồ điểm, bày thức ăn ra ăn. Thời xưa chỉ cuộc sống xa hoa của các gia đình quyền quý.). , . .

(hvtd)♦Ngày xưa nhà phú quý tới bữa ăn thì phải đánh chuông để gọi người về ăn và khi ăn thì phải bày vạc lớn ra mà ăn. Hình dung đời sống xa hoa. ◇Vương Bột : Lư diêm phác địa, chung minh đỉnh thực chi gia , (Đằng Vương Các tự ) Cửa nhà giăng đầy mặt đất, đó là những nhà giàu sang rung chuông bày vạc khi ăn.


Vừa được xem: 鐘鳴鼎食盤費畢業单吸离心泵多敢雞姦超然