- phô mi mông nhãn -

♦ Phiên âm: (pū,pù méi méng,mēng yǎn,wěn ).


(hvtd)♦Nháy mắt, liếc nhìn (ra hiệu, làm điệu bộ...). § Cũng viết là tễ mi lộng mục . ◇Nho lâm ngoại sử : Đầu đái huyền sắc đoạn tăng mạo, thân xuyên kiển tụ tăng y, thủ lí nã trước sổ châu, phô mi mông nhãn đích tẩu liễu xuất lai , 穿, , (Đệ nhị bát hồi).


Vừa được xem: 鋪眉蒙眼高压锅隔心愁眉不展锅盖砂锅平底煎锅