- tị dựng hoàn -

♦ Phiên âm: (Bìyùn huán ).


♦Vòng tránh thai


Vừa được xem: 避孕环臨界標準件未燃尽的煤范红太袖长冲孔针板紧急停止